မန္းလမ္းမီး အတြက္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ငါးေထာင္ေက်ာ္ လ်ာထား

(မႏၲေလး၊ မတ္ ၅ )
မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး ၂ဝ၁၂-၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တြင္ လမ္းမီး အတြက္ ဓာတ္အားခ အပါအဝင္ က်ပ္ သိန္းေပါင္း ၅၈၂ဝ လ်ာထားေၾကာင္း မန္း စည္ပင္ သာ ယာေရး ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။
မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚ လမ္းမီး မရိွေသးေသာ လမ္းမ်ားတြင္ လမ္းမီးမ်ား တပ္ဆင္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ ရိွ မရွိ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို မန္းစည္ပင္ ဝန္ႀကီးက ျပန္ လည္ ေျဖၾကားျခင္း   ျဖစ္သည္။
၂ဝ၁၂-၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တြင္ ေအာင္ေျမသာဇံ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လမ္းမီး ၁၆လံုး၊ ခ်မ္းေအးသာဇံ တြင္လမ္းမီး ၂၄၄လံုး၊ မဟာေအာင္ေျမတြင္ လမ္း မီး ၃၄၂လံုး၊ ခ်မ္းျမသာစည္တြင္ လမ္းမီး ၃၄၁လံုး၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္တြင္ လမ္း မီး ၂၆၁လံုး၊ အမရပူရတြင္ လမ္းမီး ၄၁လံုး တပ္ဆင္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။
လစဥ္ လမ္းမီး အတြက္ က်ပ္ ၃၂ ဒသမ ၁၁ သိန္း ခန္႔ေပးေဆာင္ ရေၾကာင္း ၂ဝ၁၁-၁၂တြင္ လွ်ပ္စစ္မီး တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ က်ပ္သိန္း ၄ဝ၈ဝ ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားခ ၁၃၈၅ သိန္း လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။ လမ္းမီး တိုးခ်ဲ႕ရန္ လ်ာထားေသာ ေနရာမ်ားမွာ ၂၆-လမ္း (လမ္း ၈ဝ မွ ကမ္းနားလမ္း)၊ ၈၄လမ္း (၁၄လမ္းမွ ေက်ာက္ဆစ္တန္း)၊ သိပၸံလမ္း (၆၂လမ္းမွ ရန္ကုန္- မႏၲေလးကားလမ္း)၊ မေနာ္ဟရီလမ္း (၆၂လမ္း မွ ၆၉လမ္း)၊ ၆၂ လမ္း (မေနာ္ဟရီလမ္း မွ ပန္းရံေတာ္ တံတားလမ္း) တို႔ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ယခင္ ဆီဒီယမ္မီးသီးမ်ား ေနရာတြင္ LED မီးတခ်ဳိ႕ အစားထိုး တပ္ဆင္ၿပီးေၾကာင္း သိရသည္။

သက္ႏိုင္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s