မူဆိုလီနီသည္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ဦးဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဘာလူစကိုနီ ကာကြယ္ေျပာဆို …

(မီလန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၈)
အီတလီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဘာလူစကိုနီ သည္ ဖက္ဆစ္ ေခါင္းေဆာင္ မူဆိုလီနီအား   ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ဟု ကာကြယ္ေျပာဆိုမႈ လုပ္ခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ ေဝဖန္မႈ မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။
အီတလီႏိုင္ငံ မီလန္ၿမိဳ႕၌ ျပဳ လုပ္ေသာ ဒုတိယကမၻာစစ္ အတြင္း နာဇီတို႔၏ သတ္ျဖတ္မႈ ခံခဲ့ရသူမ်ား အား ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနား ၌ ဖက္ဆစ္ေခါင္းေဆာင္ မူဆိုလီနီသည္ နာဇီ တို႔၏ ဦးေဆာင္မႈေၾကာင့္ ဂ်ဴး ဆန္႔က်င္ေရး လမ္းစဥ္ သို႔ မွားယြင္း လိုက္ပါ ခဲ့ေသာ္လည္း အျခား တစ္ဖက္ ၌မႈ ေလးစား ဖြယ္ေကာင္း ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ဦး ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။
”အဲ့ဒီ အခ်ိန္တုန္းက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရတဲ့သူေတြရဲ႕ အေတြးကို အခုေခတ္မွာ ခံစားေပးဖို႔ ဆိုတာ   ေတာ္ေတာ္ ခက္ပါတယ္”ဟု ေဖေဖာ္ဝါရီလ အတြင္း က်င္းပ မည့္ ေရြး ေကာက္ပြဲ အတြက္ မဲဆြယ္ပြဲက်င္းပ ေနရသည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဘာလူစကိုနီက ဆိုသည္။
”အဲ့ဒီေခတ္ အခါက ဂ်ာမန္ ေတြဟာ အၿပီးတိုင္ ေအာင္ပြဲရေတာ့ မယ့္ပံုပဲေလ၊ ဒါကပဲ အဲ့ဒီေခတ္ အစိုးရကို ဂ်ာမန္ေတြ နဲ႔ ပူးေပါင္းမိ ေစခဲ့တာပါ”ဟု ဘာလူစကိုနီ က ေျပာသည္။
ဘာလူစကိုနီ၏ မွတ္ခ်က္ျပဳ စကားမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းရွိ ျပည္သူမ်ားက ကန္႔ကြက္   ေဝ ဖန္ ေနၾကၿပီး လာမည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ႏွင့္ ၂၅ ရက္ေန႔ မ်ားတြင္ က်င္းပ မည့္ ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ အေျခအေန ေကာင္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ ဟု အီတလီ မီဒီယာမ်ားက ေရးသား သံုးသပ္ၾကသည္။
အႀကိဳလူထု စစ္တမ္းမ်ားအရ လည္း ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ(DP) က သာ ဦးေဆာင္ေနသည္ဟု သိရသည္။

PN-055

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s