အေၾကာင္းျပအလုပ္ထုတ္ျခင္းမွ ကင္းေဝးေရး စက္႐ံု ၁ဝ ႐ံုမွ လုပ္သားမ်ား ဥပေဒႏွင့္ အညီ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မည္

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္၊ ၁၁
အလုပ္ထုတ္ မခံရေရးအတြက္ စက္႐ံု ၁ဝ႐ံုမွ အလုပ္သမားမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ စုေပါင္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတာင္းခံ သြားမည္ဟု လိႈင္သာယာၿမိဳ႕ နယ္   ေန ေရွ႕ေန ဦးေဌးက ေျပာသည္။ ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ ေမလတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆႏၵေဖာ္ ထုတ္မႈႏွင့္ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္း တြင္ပါဝင္ေသာ အလုပ္မားမ်ား အား အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျပ၍ အလုပ္ ထုတ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ဟု ၄င္းကေျပာသည္။  ”အဓိကသိေစခ်င္တာ လႊတ္ေတာ္ထဲက လူေတြကိုပဲ။ သူတို႔ ေတြသိမွသာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အလုပ္သမား အေၾကာင္းေတြ ေဆြးေႏြးႏုိင္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အလုပ္သမား ဘက္က ကာကြယ္မယ့္သူ မရွိဘူး” ဟု ၄င္း က ေျပာသည္။  လက္ရွိတြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလုပ္သမားမ်ား နားလည္ သေဘာေပါက္ ေစရန္ စက္႐ံုရွိ အလုပ္သမား   ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက စက္႐ံုအလိုက္ ေဟာေျပာပြဲ မ်ားျပဳလုပ္   ေနေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ပါက အလုပ္ထုတ္ခံရႏိုင္ သည္ဆိုေသာ အျမင္ျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ဆႏၵေဖာ္ ထုတ္ႏုိင္ရန္ ပင္ ေၾကာက္ေနၾကေသာေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ေဟာေျပာေနရေၾကာင္း ၄င္း က ေျပာသည္။  ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရာတြင္လည္း စက္႐ံု၏ ကုန္ထုတ္လုပ္ မႈအား   ေႏွာင့္ ေႏွး ၾကန္႔ၾကာမႈ မျဖစ္ေပၚေစရန္ အလုပ္ပိတ္ရက္ျဖစ္သည့္ တနဂၤေႏြ ေန႔ကိုသာ ျပဳလုပ္မည္ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။ ယခုအခါ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား ထံခြင့္ျပဳမိန္႔ေတာင္း ခံရန္ စက္႐ံု ၁ဝ ႐ံုမွ အလုပ္သမား   ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ေန သည္ဟု ဆိုသည္။  ယင္း စက္႐ံုမ်ားမွာ Equire ႐ွဴးဖိနပ္စက္႐ံု၊ျမန္မာ C & D အထည္ ခ်ဳပ္စက္႐ံု၊ အာရွဖူဂ်ီ အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံု၊ တိုးျမတ္ေအာင္ ဇာထိုးပန္း ထိုးစက္႐ံု၊ ေငြကံ့ေကာ္ အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံု၊ ဂရိတ္အေအးခန္းစက္႐ံု၊ အာ႐ံုဦး အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံု၊ ေရႊစြမ္းရည္ ပီနံအိတ္၊ ဂံလန္႔အိုးရွင္း အေအးခန္းႏွင့္ ျမန္မာအိႏိၵယ အထည္ခ်ဳပ္ တို႔ျဖစ္သည္။
ဧပရယ္ဦး

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s