အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းေပးမႈ Check & Balance မရွိလွ်င္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း

အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းေပးမႈ Check & Balance အလုပ္ခံရမည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လိုလားမႈ မရွိေသးေသာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေျပာၾကား
Sunday, 03 February 2013 09:02
AddThis Social Bookmark Button

ha-3-2-1

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း မီဒီယာမ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ၿငိမ္းေဇာ္လင္း)

လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား၏ Check & Balance အလုပ္ခံရမည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ လိုလားမႈ မရွိေသးေသာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲ ရွိေနသည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ႐ံုးခန္းတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ရင့္သန္ လာရန္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ မည္သည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိပါသလဲ ဟူေသာ ေမးခြန္း ကို ျပန္ လည္ေျဖၾကား ရာတြင္ ၎က ယင္းကဲ့သို႔ ထည့္သြင္းေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။


ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္မွာ စိတ္ရွည္သည္းခံျခင္း၊ ဇြဲရွိျခင္း၊ ႐ိုးသားပြင့္လင္းျခင္း၊ တစ္ဖက္ကိုတစ္ဖက္ နားလည္ျခင္း၊ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာမက ျပည္သူမ်ားကပါ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ သတိၲရွိရွိ လုပ္ကိုင္ၾကရန္ လိုေၾကာင္း  .   .   .


သူရဦးေရႊမန္းက “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပါလီမန္က ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ေကာ္မတီေတြက ဒီမိုကေရစီ ရင့္က်က္ တဲ့ ႏိုင္ငံေတြလိုမဟုတ္ဘဲ ေလာေလာဆယ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္နည္းတဲ့သေဘာ ရွိတယ္။ Check & Balance လုပ္ဖို႔က ဒီေကာ္မတီေတြမွာ အဓိက တာ၀န္ရွိတဲ့အတြက္ Check & Balance အလုပ္ခံမယ့္ အဖြဲ႕ အစည္းေတြ အေနနဲ႔ ဒီလိုအလုပ္ခံရမွာကို နည္းနည္းေလး လိုလားတဲ့သူ မရွိေသးတဲ့အတြက္ ဒီေပၚမွာေတာ့ အခက္ အခဲေလးေတြ ရွိတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒီမိုကေရစီ စနစ္တြင္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မွာ စိတ္ရွည္သည္းခံျခင္း၊ ဇြဲရွိျခင္း၊ ႐ိုးသားပြင့္လင္းျခင္း၊ တစ္ဖက္ ကိုတစ္ဖက္ နားလည္ျခင္း၊ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သာမက ျပည္သူမ်ားကပါ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ သတိၱရွိရွိ လုပ္ကိုင္ၾကရန္ လိုေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုလည္း ျပည္သူမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး အဖြဲ႕မ်ားက စစ္ေဆးႏိုင္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကို မလုပ္ဘဲ ၎တို႔၏ ကိုယ္ေရး ကိုယ္ တာမ်ားကိုသာ လုပ္ေနပါက ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ မတန္ဘူးဟု ယူဆပါက စစ္ေဆးထိန္းညႇိႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရွိေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္လံုး အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ မႈသည္ ဥပေဒႏွင့္ မညီဘူးဆိုပါကလည္း သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား က ေထာက္ျပႏိုင္ၿပီး လုိအပ္ပါက အဆိုတင္ သြင္းႏိုင္ေၾကာင္းလည္း အျခားေမးခြန္းမ်ား ကို ေျဖၾကားရာတြင္ ၎က ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ကိုရီးယားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္က ၎တို႔ႏိုင္ငံ၏ လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သံုးရာႏွင့္ လႊတ္ေတာ္႐ံုး၀န္ထမ္း သံုးေထာင္ရွိသည္ဟု ေျပာေၾကာင္း၊ ႐ံုးအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ပညာရွင္မ်ား ရွိေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္ပညာရွင္၊ စီမံကိန္းပညာရွင္မ်ား ႐ံုးအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ စီမံကိန္း၊ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကိုယ္ တိုင္ ေရး ဆြဲေနရေၾကာင္း၊ ဘ႑ာေရးအ ေျခအေနေပၚ မူတည္ကာ လႊတ္ေတာ္႐ံုးအဖြဲ႕ကို တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္း သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္၏ တာ၀န္သည္ ဥပေဒျပဳေရး ျဖစ္သည့္အတြက္ ဥပေဒျပဳေရးကိစၥတြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆံုးအျဖတ္သာ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၀င္ေရာက္အၾကံျပဳျခင္းသာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး ဥပေဒျပဳသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လိုပါက ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေအာင္ အရင္ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s