၂၀၀၈-ခုႏႇစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ၿပင္ဆင္ ရမည့္အခ်က္ကုိၿပင္ဆင္မည္ …

၂၀၀၈ ခုႏႇစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတြင္ ျပင္ဆင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားရွိေန၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ျပင္ဆင္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ေကာက္ယူေနၿပီး အခြင့္သင့္ပါက ျပင္ဆင္မည္ဟု ဆို
Sunday, 03 February 2013 04:44
w1-2-4

တရားစီရင္ေရးႏႇင့္ ဥပေဒေရးရာေဆြးေႏြးပြဲ၌ သူရဦးေအာင္ကိုအား ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၀၈ ခုႏႇစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတြင္ ျပင္ဆင္ရမည့္ အခ်က္မ်ား အမ်ားအျပားရႇိေနၿပီး အဆိုပါျပဳျပင္ ရမည့္ အခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူထားၿပီး အခြင့္သာသည့္ အခ်ိန္ ၌ ျပင္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရးႏႇင့္ ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ သူရ ဦးေအာင္ကိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေျပာၾကားခ်က္အား ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရႇိ ကုန္သည္မ်ားႏႇင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္း ရႇင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရးႏႇင့္ ဥပေဒေရးရာ ေကာ္မတီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီႏႇင့္ ေရႇ႕ေနမ်ားကြန္ရက္တို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လက္ရႇိျဖစ္ ပြားေန သည့္ တရားစီရင္ေရးႏႇင့္ ဥပေဒေရးရာမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္ ကူးေျပာင္းၿပီးေနာက္ အဓိကအက်ဆံုးဥပေဒအျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည့္ ၂၀၀၈ ခုႏႇစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏႇင့္ ပတ္သက္၍ သူရဦးေအာင္ကိုက ”ဖြဲ႕စည္းပံုအ ေျခခံဥပေဒထဲမႇာ ျပင္ဆင္ရမယ့္ ဥပေဒေတြ အမ်ားႀကီးရႇိေနပါတယ္။ ဒီလို မျဖစ္မေန ျပင္ဆင္သင့္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေတြကို စုေပးပါ။ စုၿပီး ျပင္ဆင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းပါ့မယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အား ျပင္ဆင္မည္ဆုိပါက ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား၌ အဓိကက်သည့္ မ႑ိဳင္ သံုးရပ္အျပင္ အဆိုပါမ႑ိဳင္သံုးရပ္အား ေစာင့္ၾကည့္သည့္ အခန္းက႑ ေနရာတြင္ ရႇိေနေသာ္လည္း ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ပါ၀င္မႈမရႇိသည့္ စတုတၴမ႑ိဳင္ဆိုသည့္ စကားစုႏႇင့္ တာ၀န္မ်ားအား ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ၌ပင္ ထည့္သြင္းသင့္ေၾကာင္း တက္ေရာက္သူတစ္ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ မျဖစ္မေန ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေနသည့္အခ်က္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅၄ အား ျပန္လည္သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း တရားလႊတ္ေတာ္ ေရႇ႕ေနဦးကိုနီ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါပုဒ္မတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ ေရးသားျဖန္႔ေ၀ခြင့္၊ လက္နက္မပါဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္၊ စီတန္းလႇည့္လည္ခြင့္ စသည့္အခ်က္မ်ားႏႇင့္ အျခားအခ်က္မ်ားအား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္အတြင္း ျပ႒ာန္း ခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းႏႇင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလႇည့္လည္ခြင့္ နည္းဥပေဒပါပုဒ္မအခ်ဳိ႕မႇာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏႇင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ဦးကိုနီက ဆိုပါသည္။

”ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမႇာ  လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ အခြင့္ေပးထားေပမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္း ႏႇင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလႇည့္လည္ခြင့္ နည္းဥပေဒမႇာက ဆႏၵျပခ်င္ရင္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႇဴးဆီ တင္ျပရတယ္။ ဒီလိုကိုယ့္ကို ဖမ္းမယ့္သူေတြကို တင္ျပရေတာ့ ဘယ္လိုပဲဥပေဒနဲ႔အညီပဲတင္တင္ ခြင့္မျပဳဘူး။ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔မႇာဆို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လမ္းေလ်ာက္တဲ့ လူငယ္ေတြကို ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္က အမႈဖြင့္ တယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမႇာ လြတ္လပ္စြာပဲပါတယ္။ ရဲမႇဴးဆီတင္ျပရမယ္လို႔ မပါပါဘူး”ဟု ဦးကိုနီ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို႔  ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းႏႇင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလႇည့္လည္ခြင့္ နည္းဥပေဒပါ ပုဒ္မအခ်ဳိ႕ အ တြက္ ေဆြးေႏြး မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္က ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လံုျခံဳေရးအတြက္သာ ထည့္သြင္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏႇင့္ ကိုက္ညီမႈမရႇိသည့္ ပုဒ္မအခ်ဳိ႕အား ျပင္ဆင္ ႏိုင္ရန္ ျပန္လည္ တင္ျပမည္ဟု  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရးႏႇင့္ ဥပေဒေရးရာ ေကာ္မတီမႇ ဦးခင္ေမာင္၀င္း က ေျပာ ၾကား ခဲ့ သည္။

၂၀၀၈ ခုႏႇစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတြင္ ဒီမိုကရက္တစ္တန္ဖိုးမ်ားႏႇင့္ ကိုက္ညီမႈမရႇိသည့္ ပုဒ္မမ်ား အား ျပင္ဆင္လိုေၾကာင္းႏႇင့္ ျပင္ဆင္လိုသည့္ ပုဒ္မမ်ားရႇိေနေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဇန္န၀ါရီလ ၂၅ ရက္က အေမရိကန္ႏိုင္ ငံ ဟာ၀ိုင္ယီျပည္နယ္ရႇိ East-West Center တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ရည္ရြယ္ေရးဆြဲထားသည့္ မည္သည့္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကိုမဆို တရားမွ်တသည္ဟု မထင္ေၾကာင္းႏႇင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ မျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

”ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲမႇာ ပါေနတဲ့ ႏိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးေတြ အျပည့္ အ၀ မရ ျဖစ္ေနတာေတြကိုလည္း အျပည့္အ၀ရရႇိေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါမယ္။ အေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္ေတြ ကို ျပင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပင္သင့္တာအားလံုး စုစည္းေပးၾကပါ”ဟုလည္း သူရဦးေအာင္ကို က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္မည္ဆိုပါက ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း အား ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းရန္ လိုအပ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ တြင္း ေဆြးေႏြးႏိုင္ ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရႇိ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ စုစုေပါင္း၏ ၂၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္း၏ ေထာက္ခံမႈရရႇိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၂၀၀၈ ခုႏႇစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ သိရသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားထဲမႇ အခန္း ၁ ပုဒ္မ ၁ မႇ ၄၈ အထိ၊ အခန္း ၂ ပုဒ္မ ၄၉ မႇ ၅၆ အထိ၊ အခန္း ၃ ပုဒ္မ ၅၉၊ ၆၀၊ အခန္း ၄ ပုဒ္မ ၇၄၊ ၁၀၉၊ ၁၄၁၊ ၁၆၁၊ အခန္း ၅ ပုဒ္မ၂၀၀၊ ၂၀၁၊ ၂၄၈၊ ၂၇၆၊ အခန္း ၆ ပုဒ္မ ၂၉၃၊ ၂၉၄၊ ၃၀၅၊ ၃၁၄၊ ၃၂၀၊ အခန္း ၁၁ ပုဒ္မ ၄၁၀ မႇ ၄၃၂ အထိ၊ အခန္း ၁၂ ပုဒ္မ ၄၃၆ ရႇိ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား ျပင္ဆင္မည္ဆိုပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္အားလံုး၏ ၇၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူရမည္ျဖစ္ကာ ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵ မဲခံယူ၍ မဲေပးခြင့္ရႇိသူ အားလံုး ၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ ေထာက္ခံမဲရရႇိမႇသာ ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၀၈ ခုႏႇစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ သိရသည္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s