ရခုိင္အစြန္းေရာက္မ်ားမွ ရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ကမန္မြတ္စလင္မ်ားအား မတ္လႏွင့္ဧၿပီလတြင္ ထပ္မံ သတ္ျဖတ္ရန္စီစဥ္ေနသည္ကုိအတိအက်သတင္းရရွိထား

ႏႈိးေဆာ္စာ – ရခုိင္အစြန္းေရာက္မ်ားမွ ရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ကမန္မြတ္စလင္မ်ားအား မတ္လႏွင့္ဧၿပီလတြင္ ထပ္မံ သတ္ျဖတ္ရန္စီစဥ္ေနသည္ကုိအတိအက်သတင္းရရွိထား၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လဆန္းပုိင္းတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္စစ္ေတြ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ကမန္မြတ္စလင္ အမ်ားအျပားအသက္ဆုံးရွဴံးခဲ့ရသည္။

ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားတြင္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မရွိေသာ္ျငာ းလည္း၊ ျပည္တြင္း သတင္းဌာန မ်ား   ႏွင့္ႏုိင္ ငံေတာ္သမၼတရုံးညြန္ၾကားေရးမွဴး မွဴးေဇာ္ (ခ) ဗုိလ္မွဴးေဟာင္းေဇာ္ေဌး၏ Facebook စာ မ်က္ ႏွာတုိ႔မွ ရခုိင္ျပည္နယ္ကုိရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသိမ္းပုိက္ေနသေယာင္ႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားမွ ရခုိင္ လူမ်ဳိး မ်ား ကုိ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္ေနသေယာင္၀ါဒျဖန္႔ခ်ီ၍ အေျခအေနမ်ားကုိပုိမုိတင္းမာေအာင္ျပဳလုပ္ ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ဒုတိယအႀကိမ္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရခုိင္ျပည္နယ္ အ၀န္း တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ၁၈၀ ခန္႔ေသဆုံးသည္ဟုထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္အသက္ဆုံးရွဴံးခဲ့ ရသူပမာဏမွာလြန္စြာမ်ားျပားခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိတိမ္းေရွာင္ခဲ့သူအမ်ားအျပားပင္ လယ္ျပင္ တြင္အသက္ဆုံးရွဴံးခဲ့ရသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ ၁၂၀၀၀၀ ခန္႔အုိးမဲ့ အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ ရၿပီး၊ ယခုအခါ ဘက္ေပါင္းစုံမွအေျခအေနဆုိးရြားေသာဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား၌ေန ထုိင္ေနၾကရ သည္။

အဆုိပါဒုကၡသည္မ်ားအားႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွတတ္ႏုိင္သေရြ႕ကူညီေပးလ်က္ရွိရာတူရ ကီ   ႏုိင္ ငံ မွတန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာမ်ားေဆာက္လုပ္ေပးရန္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ပူးေပါင္း၍စီစဥ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ လည္း ေဒသခံရခုိင္အစြန္းေရာက္အခ်ဳိ႕မွအဆုိပါအစီအစဥ္အားလက္မခံႏုိင္ေၾကာင္းမတ္လ (၇) ရက္ေန႔ တြင္ စစ္ေတြၿမဳိ႕ႏွင့္အျခားၿမဳိ႕မ်ားတြင္ဆႏၵျပပြဲျပဳလုပ္၍ အစီအစဥ္အားဖ်က္သိမ္းေပးရန္ေတာင္း ဆုိခဲ့ၾက သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ေဖေဖာ္၀ါရီလမွစ၍ မတ္လႏွင့္ဧၿပီလ ျမန္မာ့ရုိးရာသႀကၤန္ပြဲမတုိင္မွီတတိယအႀကိမ္အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားမည္ဟုသတင္းမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိခဲ့သည္။ထုိသုိ႔သတင္းပ်ံ႕ႏွံ႔မႈမ်ားမွန္ကန္မႈရွိ/မရွိ ကုိ   ေလ့     လာ  စုံစမ္းခဲ့ရာ မတ္လ ေနာက္ဆုံးပတ္တြင္တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ဧၿပီလ ဒုတိယပတ္တြင္တစ္ႀကိမ္ ရခုိင္ ျပည္ နယ္အတြင္းရွိမြတ္စလင္မ်ားအားသတ္ျဖတ္ရန္ အစြန္းေရာက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွအစီအစဥ္ေရး ဆြဲ ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း RB News မွခုိင္လုံသည့္သတင္းရပ္ကြက္မ်ားမွ တိက်မွန္ကန္ေသာသတင္းမ်ား ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္အႏွံ႔အျပားရွိ နတလေက်းရြာမ်ားတြင္ ေသနတ္ပစ္နည္း၊ ဓါးရွည္ခုတ္နည္းမ်ားကုိလည္းလြန္ခဲ့သည့္ေဖေဖာ္၀ါရီလမွစတင္၍သင္တန္းမ်ားေပးေနသည္ ကုိ မ်က္   ျမင္ သက္ေသ မ်ားမွ RB News သုိ႔ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ စစ္ေတြၿမဳိ႕ရွိ လုံထိန္းတပ္ဖြဲ႔၀င္ ၃၀၀ ခန္႔မွာ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ၎လုံထိန္းတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားကုိ ရခုိင္လူမ်ဳိးလုံထိန္းတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖင့္လဲ လွယ္ လုိက္ၿပီး၊ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ားေပးလ်က္ရွိေၾကာင္းကုိလည္း ခုိင္မာသည့္သတင္းရပ္ကြက္မ်ားမွ ရရွိ ထားၿပီးျဖစ္သည္။

မတ္လ ေနာက္ဆုံးပတ္တြင္စတင္မည့္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားအၾကားသိရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ္ လည္း   ရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ကမန္မြတ္စလင္မ်ားမွာ သတင္းအစအနပင္မရရွိေသးဘဲ၊ ေရွာင္တခင္သတ္ျဖတ္ခံ ရမည့္ အေျခအေနတြင္ရွိေနပါသည္။ ယခင္ကဲ့သုိ႔ပင္ ျပည္တြင္းသတင္းဌာနမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ရုံးညြန္ ၾကားေရးမွဴး – မွဴးေဇာ္ (ခ) ဗုိလ္မွဴးေဟာင္းေဇာ္ေဌးတုိ႔မွ မဟုတ္မမွန္လုပ္ၾကံ၍၀ါဒျဖန္႔ခ်ီ မႈမ်ား ထပ္မံျပဳ လုပ္ရန္စီစဥ္ထားသည္ကုိလည္း သိရွိထားပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ႏုိင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ခ်င္သူလူတစ္စုေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားအသက္ဆုံးရွဴံးမႈႏွင့္အုိး မဲ့အိမ္ မဲ့ျဖစ္ ပြားမႈအားလုံးကုိႀကဳိတင္ကာကြယ္ရန္ေမွ်ာ္ကုိးလ်က္ ဤႏႈိးေဆာ္စာအား ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအစုိးရမ်ားမွေလးနက္စြာစဥ္းစား၍၊ အေျခအေနမ်ားကုိ အခ်ိန္မွီထိန္းသိမ္းေပးပါရန္၊ ေလးစားစြာတုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

RB News Team
၂၀၁၃ မတ္လ (၈)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s