ျပည္သူခ်စ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ မိသားစု

ျပည္သူခ်စ္တဲ့ ဒီမိသားစုေလး
ပည္သူခ်စ္တဲ့ ဒီမိသားစုေလး႐ိုးေျဖာင့္က်င့္ၾကံျပီးျပည္သူေတြအတြက္ ျမင့့္ျမတ္မွန္တဲ့စိတ္ထားနဲ ့ျပည္သူ ့အတြက္ အခ်ိန္ခါမလပ္ အလုပ္လုပ္ေပးေနတဲ့ အေမစုက၊ယံုၾကည္ေလးစားစိတ္သ႑န္နဲ ့ ေနရာတိုင္းမွာအားအင္ျဖည့္ စြက္ ဂေဟဆက္ျပီးယခုထိအလုပ္ေတြလုပ္ေပးေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

မိသားစု၀င္ဒီလိုအရိပ္ေလးကျပည္သူ ့အတြက္ေန ့စဥ္မားမားမတ္မတ္ ေစာင့္ေရွာက္ျပီးေနရာတိုင္းမွာတိုး

တက္ကာစည္ပင္ေအာင္တိုင္းရင္းသားအားလံုးအတြက္ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ေကာင္းက်ိဳး ရွာေ၀ မွ်ေန ဆဲပါလား။ရပ္ရြာတိုင္းျပည္ ေကာင္းဖို႔ရည္ရြယ္လို ့ အေမစုတတ္စြမ္းရာဦးေဆာင္ေန တဲ့ ျမန္ မာ ၿပည္ မွာေတာ့ႏိုင္ ငံဂုဏ္တင့္တယ္ေအာင္ေနရာတိုင္းမွာကမၻာ့တလႊား ျမန္မာမ်ားမွာ ယခု ဆိုရင္ဦးေမာ့ ရင္ေကာ့ ရကာ ျမန္မာလို ့နံမည္တလံုးနဲ ့ေနလို ့ရေအာင္ေက်းဇူးေတြၾကီးမားလွပါျပီ။ႏိုင္ငံ တကာနဲ ့ ယွဥ္ရင္စာ တတ္ ေပတတ္ပညာ တတ္ျပီးစိတ္ဓာတ္ သမိုင္းအတုမရွိ တဲ့မဟာ အဓိပတိေအာင္ ဆန္း ေသြးစစ္စစ္ၾကီးကိုတကယ္ကိုျပည္သူေတြခ်စ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေဒၚစုကိုအေဖာ္ျပဳျပီး အားကိုး  တတ္ ဖို ့လိုပါေၾကာင္းလက္တြဲ၀န္းရံထားရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း ခင္မ်ာ

ကိုထြန္းေ၀
16.3.2013

The Best Doccuments of Rohingyas in Burma,အေကာင္းဆုံးရုိဟင္ဂ်ာအေထာက္ အထားမ်ား : Compiled by N.D.P.D. (Revised and New addition)

Featured

Posted by danyawadi

N.D.P.D. presentation for the native inhabitants (Whose Faith Is Islam) residing in Rakhine State (Arakan State) as   the citizen by law and by natural or birth right as well as the indenous national of Republic of Union of Myanmar

အစိုးရကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈႀကီးအတြင္း အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ အျပစ္မဲ့ မြတ္စလင္မ္မ်ား စာရင္း

အစိုးရကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈႀကီးအတြင္း အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ အျပစ္မဲ့ မြတ္စလင္မ္မ်ား စာရင္း

အစိုးရကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈႀကီးအတြင္းအၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ အျပစ္မဲ့ မြတ္စလင္မ္မ်ား စာရင္း

Burmese Muslim Youths For Human Rights And Justice

PDF ဖိုင္ျဖင့္ ေဒါင္းခ်င္သူမ်ားအတြက္ လင့္ခ္မ်ား-

http://www.scribd.com/doc/122293525/Innocense-Muslim-Victims-Who-Have-Killed-by-Buddhist-Terrorists-in-Genocide-at-Arakan-State

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အစိုးရကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈႀကီးအတြင္း အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ အျပစ္မဲ့ မြတ္စလင္မ္မ်ား စာရင္း

အစိုးရကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈႀကီးအတြင္း

အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ အျပစ္မဲ့ မြတ္စလင္မ္မ်ား စာရင္း

Burmese Muslim Youths For Human Rights And Justice

PDF ဖိုင္ျဖင့္ ေဒါင္းခ်င္သူမ်ားအတြက္ လင့္ခ္မ်ား-

http://www.scribd.com/doc/122293525/Innocense-Muslim-Victims-Who-Have-Killed-by-Buddhist-Terrorists-in-Genocide-at-Arakan-State

 

 

 

 

b